KOHTAAMISPAIKALLA TAPAAT

Kumppaneina mukana

Aistio District Monitoring (ADM) on älykäs kaukolämpöverkon ylläpito- ja valvontajärjestelmä. Sen avulla voidaan seurata kaukolämpökaivojen ja verkoston olosuhteita lähes reaaliajassa sekä tallentaa havainnot kentältä puheohjatusti. Järjestelmä nostaa kaukolämpöverkon valvonnan täysin uudelle tasolle.AxFlow toimittaa Euroopan prosessiteollisuuteen maailman johtavia nesteenkäsittelyjärjestelmiä. 
Laite- ja palveluvalikoimastamme löydätte pumput, sekoittimet, puhaltimet, repijät ja lämmönvaihtimet. Tarjoamme myös monipuoliset huolto- ja varaosapalvelut.


Bio Mobitek on yritys, jossa kehitetään, valmistetaan ja asennetaan polttoaineena biomassaa käyttäviä kattilajärjestelmiä. Toimitamme liikkuvia ja pysyvästi asennettuja, asiakkaan vaatimusten mukaan räätälöidysti kehitettyjä ja rakennettuja 
150 kW - 10 MW kattilalaitoksia.

Palvelemme energia- ja prosessiteollisuutta tarjoten ainutlaatuista teknologiaa savukaasujen puhdistukseen, lauhteen käsittelyyn sekä prosessissa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme parasta mahdollista teknologiaa, jota kehitämme jatkuvasti eteenpäin.

Tarjoamme korkean teknologian tuoteosaamista lämmönjako- ja jäähdytyskeskuksissa. Tuomme innovatiivisia ja energiatehokkaita tuote- ja sovellusosaamista asiakkaillemme, esim. pilvipalvelupohjainen Maxi IQHeatCloud-lämmönjakokeskus. Tarjoamme asiakkaillemme ilmaisen lämmönjakokeskuksien mitoitusohjelman, Cetetherm WebSelect:n. 

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infra-struktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suu-rimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuri-yhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.


Effectio Oy on Suomen ensimmäinen yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan LoRa teknologian valmiita tuotteita ja ratkaisuja. Edistämme LoRa teknologian käyttöönottoa, toimimme maahantuojana sekä jälleenmyyjänä sekä voimme toimittaa myös asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuote- ja verkkoratkaisuja.

El-Björn tuottaa ja suunnittelee rakennusteollisuuteen ja teollisuuden ylläpitoon väliaikaisia sekä kiinteitä sähkö-, valaistus-, lämpö- ja kuivaus-huonetuotteita. Olemme mukana rakennusteollisuudessa projektiomai-sesti ja haluamme palvella asiakkai-tamme ja yhteistyökumppaneitamme kokonaisvaltaisesti. Pyrimme olemaan näiden alojen toimijana vahva edellä-kävijä digitaalisen muunnoksen aikana, sekä fossiilivapaan rakentamisen vahva suunnannäyttäjä.

We provide emission-free steam and heat with patented solution in cost efficient manner for energy systems and industrial processes.

We can replace the fossil-fuel heat and steam solutions in a flexible manner.


Grundfors on pumppuvalmistaja, jonka tuotteilla on vaikutusta miljooniin ihmisiin joka päivä. Ratkaisumme auttavat yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme siirtämään vettä sinne missä sitä tarvitaan. Heatwork AS on kehittämänsä lämpö- ja sulatuskonseptin ainoa valmistaja Euroopassa. Asiakasläheisyys, palvelu ja laatu ovat yritykselle keskeisiä. Eurooppalaisia standardeja ja normeja seuraavat liikuteltavat voimalat ovat suunniteltu monille eri käyttöalueille.

Venttiilimme ovat varmistaneet teollisuuden prosesseja jo sukupolvien ajan. Valmistamme, kasaamme ja testaamme venttiilimme edelleen Salossa, missä olemme toimineet vuodesta 1927. Tuotekehityksemme sukupolvet ovat Suomen arktisen ilmas-ton ja routaisen maan karaisemat. Siksi tunnemme haastavat olosuhteet ja sen kuinka arvokasta on saada virtaukset kuntoon ensimmäisellä yrityksellä.      

HögforsGST on erikoistunut korkeatasoisten lämmitysjärjestelmien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin. Olemme innovatiivinen ja voimakkaasti kasvava suomalainen yritys, joka on sitoutunut kehittämään kaukolämpö-osaamista Suomessa. Olemme johtava lämmönjakokeskus-toimittaja pohjoismaissa ja edistykselliset lämmön talteenotto-ratkaisumme vähentävät päästöjä sekä säästävät lämmityskustannuksissa.

KPA Unicon on puhtaan energian ratkaisujen luoja ja toteuttaja. Uudistamme olemassa olevia energiatuotantojärjestelmiä puhtaalla teknologialla. Vuorovaikutamme tarjoamalla energiatuottajien työtä uudistavia digitaalisia työkaluja.    

KVL-Tekniikka Oy on vuonna 1992 perustettu infra- ja energiarakentamiseen erikoistunut kotimainen perheyritys. Resursseissamme on kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja murskaimia; kuorma-autoja, nostureita, kurottajia ja asfalttikoneita.LOGSTOR kehitti yli 50 vuotta sitten uraauurtavan, energiasektorin mullistavan kaukolämpötekniikan. Esieristettyjen putkistojärjestelmien johtavana valmistajana maailmassa asettaa LOGSTOR energiatehokkaille tuotteille korkeat vaatimukset.     


NIBE on jo lähes 70 vuoden ajan kehittänyt ja valmistanut tuotteita kotien lämmitykseen. Yhdistämällä luonnonvoimat ja tekniikan, NIBE asiakkaidensa kanssa luo kestävämpää tulevaisuutta. NIBE huolehtii kotien lämmityksestä, viilennyksestä, ilmanvaihdosta ja lämpimän käyttöveden riittävyydestä. Luonnollisesti.   

Novox on lämpötekniseen energiantuotantoon, uusiin energian tuotantotapoihin, tekniikkaan ja energiatalouteen erikoistunut insinööritoimisto. Ydinosaamistamme on myös ympäristö- ja päästöasioiden juridiikka ja asiantuntijatehtävät yksittäisistä kysymyksistä lupaprosessien kokonaisvaltaiseen läpiviemiseen saakka.

Planmix Oy on lahtelainen monitoimialayritys, jonka päätoimialat ovat LVI-tarvikkeiden maahantuonti ja myynti, AA-luokan sähkösuunnittelu ja asennus sekä monipuoliset kotipalvelut Lahden ja Heinolan talousalueilla.


Planora Oy on vuonna 1987 perustettu yhdyskuntatekniikan, teollisuus- ja automaatiosuunnittelun laaja-alaisesti hallitseva yritys. Yhdistämme ammattitaitoisen suunnittelun ja projektinhallinnan: tuloksena on kustannustehokas, toimiva ja tuottava ratkaisu.       

Prometec Tools Oy on suomalainen PK-yritys, joka on perustettu vuonna 2015. Toimitamme asiakkaillemme näytteen-ottoratkaisuja teollisiin tarpeisiin. Lippu-laivatuotteemme on täysin automaat-tinen näytteenottorobotti (Q-Robot), joka on tarkoitettu biomassaa energian-tuotannossa käyttävien voimalaitosten polttoaineen näytteenottoon. Tällä uudella innovatiivisella tuote-ratkaisulla mahdollistamme voimalaitoksille uuden toimintatavan, jossa polttoaineen laatu-tieto on saatavissa kuormakohtaisesti jo ennen kuorman purkamista polttoon. 

Schneider Electric on digitalisaation edelläkävijä teollisuuden, infrastuktuurien ja rakennusten energianhallinta- ja automaatioratkaisuissa. Tarjoamme integroituja ratkaisuja, jotka yhdistävät tehokkaasti automaation, ohjelmistot ja energianhallinnan. Toimimme yli 100 maassa.

TONISCO System Oy on lähes 50-vuotta vanha suomalainen yritys, jonka kantavana voimana toimii halu kehittää ja viedä eteenpäin paineenalaisten putkilinjojen käytönaikaista kunnossapitoa asiakkaan tarpeita kuunnellen.    


Vexve on johtava venttiiliratkaisujen toimittaja kaupunkien ja teollisuuden lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Vexven venttiili- ja säädintuotteita sekä hydraulisen ohjauksen ratkaisuja käytetään kaukoenergiaverkoissa, voimalaitoksissa sekä rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Sibeliustalon Metsähallin pohjakartta

(ständipaikkojen muutokset mahdollisia)

Paikkavaraukset kartalla:

1    Planora Oy

2   Logstor Finland Oy

3   Vexve Oy

4   Novox Oy

5   HeatWork Oy

6   KPA Unicon

7    Aistio

8    Schneider Electric

9    Grundfos Pumput Oy

10   Effectio Oy

11   Högfors Oy

12  Elstor Oy

15  Tonisco System Oy

16   Caligo Industria Oy

17   Cetetherm Oy

18   NIBE Energy System Oy

19   Planmix Oy

20  Prometec Tools Oy

21   Bio Mobitek

23  El-Björn Oy

26  AxFlow Oy

27  KVL-Tekniikka Oy

29  Digita Oy

30  HögforsGST Oy


Kumppaniksi Kaukolämpöpäiville?

Tule ja ole osa kaukolämpöalan päätapahtumaa!

Kysy lisää kumppanuuksista:

Maria Boholm, maria.boholm@energia.fi p. 0400 568 239 
Paula Peura, paula.peura@energia.fi / paula.peura@findhc.fi p. 0400 504 949